EON Watches EON Watches

GENERAL TERMS AND CONDITIONS R&KO WATCHES/EON WATCHES/EON WATCHES

ARTICLE 1. | DEFINITIONS
ARTICLE 2. | GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 3. | OFFER AND CONCLUSION OF THE AGREEMENT
ARTICLE 4. | CANCELLATION BY THE CUSTOMER
ARTICLE 5. | GENERAL CUSTOMER OBLIGATIONS
ARTICLE 6. | REPAIR AND OTHER WORK LIABILITY
ARTICLE 7. | TERMS
ARTICLE 8. | DELIVERY OF PRODUCTS
ARTICLE 9. | INVESTIGATION, COMPLAINTS AND WORK WARRANTY
ARTICLE 10. | INVESTIGATION, COMPLAINTS, WARRANTY AND CONFORMITY OF PRODUCT SALE
ARTICLE 11. | FORCE MAJEUR
ARTICLE 12. | SUSPENSION AND DISSOLUTION
ARTICLE 13. | PRICES, COSTS & PAYMENTS
ARTICLE 14. | OTHER LIABILITY AND INDEMNITY PROVISIONS
ARTICLE 15. | RETENTION OF TITLE
ARTICLE 16. | RETENTION AND PLEDGE
ARTICLE 17. | FINAL PROVISIONS

Algemene voorwaarden R&KO Watches/EON Watches/EON Watches

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 4. | ANNULERING DOOR DE KLANT
ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN
ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID BIJ REPARATIE EN ANDERE WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN
ARTIKEL 9. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ WERKZAAMHEDEN
ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP
ARTIKEL 11. | OVERMACHT
ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN
ARTIKEL 14. | OVERIGE BEPALINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 16. | RETENTIE- EN PANDRECHT
ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN
Free Shipping Worldwide
Life time trade-in guarantee
Genuine Product Guarantee
Secure Shopping Guarantee
0
You have successfully subscribed!